پلاک گذاری خودروهای سواری وارداتی در جزیره کیش آغاز شد

با پلاک گذاری خودروهای سواری وارداتی، وعده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به کیشوندان محقق شد.

رونمایی از بزن بریم کیش در شهرهای مختلف کشور

تبلیغات گسترده جشنواره بزن بریم کیش در شهرهای مختلف کشورمان، مسافران را به کیش دعوت می کند.