هیئت‌های مذهبی عاملی در رشد و بلوغ فکری و سیاسی نسل جوان

امام جمعه کیش ورود هیئت‌های مذهبی به مسیر جهاد علمی، معرفتی و شناختی همراه با عزاداری برای ائمه اطهار (ع) به ویژه امام حسین (ع) را ضروری برشمرد.

امضای تفاهم نامه تنظیم امور کار با جامعه مراکز پذیرایی کیش

تفاهم نامه تنظیم امورکار بین مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس جامعه مراکز پذیرایی کیش منعقد شد.

مسابقه بزرگ کارتینگ ویژه کیشوندان

اولین مسابقه بزرگ کارتینگ ویژه کیشوندان در پیست سافاری جزیره برگزار می شود.