ذخیره آب های زیرزمینی در راستای حفظ محیط زیست کیش

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد مخازن ذخیره یا حفاری چاه های گالری دار جهت تغذیه آب زیر زمینی را یکی از اقدامات مهم در راستای حفظ محیط زیست کیش عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید پورزادی با تاکید بر فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب های سطحی ناشی از بارندگی و جلوگیری از تخلیه روان آب ها در شبکه فاضلاب، گفت: از مالکان املاک در کیش درخواست می شود برای دستیابی به این امر مهم نسبت به مدیریت آب های ناشی از بارندگی و جلوگیری از ورود آن به شبکه فاضلاب شهری و تخلیه در معابر عمومی اقدام کنند.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: مالکان می توانند با ایجاد مخازن ذخیره یا حفاری چاه های گالری دار به تغذیه آب زیر زمینی در راستای حفظ محیط زیست جزیره کمک کنند چراکه تخلیه آب باران در شبکه فاضلاب موجب اختلال در فرایند تصفیه می شود.

لازم به ذکر است مدیریت امور زیربنایی معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت شهر سازی شرکت عمران، آب و خدمات آماده پاسخگویی به سولات فنی مالکان و ساکنان جزیره کیش هستند.