وزیر ورزش: در برنامه‌ی ۱۰ ساله‌ی توسعه ورزش کشور، روی کیش حساب ویژه‌ای باز کردیم

کیومرث هاشمی در نشستی با روسای هیات های ورزشی کیش گفت: در طرح آمایش و پیشرفت ملی ورزش کشور، جزیره کیش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کیومرث هاشمی وزیر ورزش وجوانان کشوردرنشست صمیمانه با روسای هیات های ورزشی کیش که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد با اشاره به تدوین آمایش سرزمینی در قالب برنامه ملی پیشرفت ورزش وتربیت بدنی کشور گفت: این برنامه 10 ساله در راستای توسعه ورزش کشور در دست تدوین است و جزیره کیش دراین طرح به واسطه ظرفیت های موجود با محوریت گردشگری ورزشی، اقتصاد ورزشی، میزبانی از رویدادها و اردوها و ورزشهای دریا محور جایگاه ویژه ای دارد.

وی درادامه با بیان اینکه درخصوص توسعه دریا محورکه از تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مورد پیگیری رییس جمهور درحوزه های مختلف است نیز وزارت ورزش برنامه سیاستهای اجرایی خود را ارائه کرده است افزود: جزیره کیش دربخش دریایی شرایط بسیار خوبی برای برگزاری ومیزبانی از رویدادهای ملی وبین المللی واردوهای تیم های ورزشهای آبی دارد که در بحث میزبانی، شایستگی کیش ثابت شده است ومیزبانی بسیار خوب از تیم ملی فوتبال کشورمان یکی از نمونه های عملکردی موفق ازجزیره کیش است.

وزیر ورزش وجوانان کشور درادامه اظهار داشت : یکی از اقداماتی ابلاغی ورزش کیش معرفی ظرفیت‌های این منطقه آزاد کشور به فدراسیون‌های ورزشی است که با توجه به این پتانسیل ها، به جای صرف منابع مالی در کشورهای خارجی برای برگزاری اردوها ، جزیره کیش می تواند میزبان ورزشکاران واردوهای تدارکاتی تیم ها باشد.کیومرث هاشمی تصریح کرد : جزیره کیش درحوزه ورزشهای همگانی نیز با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی می تواند پایلوت برگزاری رویدادهای ملی وبین المللی باشد که این موضوع نیز در برنامه 10 ساله باید مدنظر قرار گیرد.

اعلام آمادگی درخصوص کمک به بهبود ساختار سازمانی ورزش کیش با هدف گسترش فعالیت ها و عملکرد از دیگر موارد مورد اشاره کیومرث هاشمی در دیدار با روسای هیات های ورزشی کیش بود .وی درپایان به روسای هیات های کیش که از فعالان حوزه های اقتصادی دربخش خصوصی هستند پیشنهاد داد در حوزه های تیم داری وباشگاه داری نیز ورود کنند واز توان بخش خصوصی کشور برای توسعه ورزش حرفه ای به ویژه درمنطقه آزاد کیش استفاده کنند.

وزیر ورزش وجوانان کشور در پایان از برنامه ریزیها برای برگزاری بخش بانوان مسابقات نوروزگاه در نیمه نخست اردیبهشت سال 1403 به میزبانی جزیره کیش خبرداد.گفتنی است دراین نشست روسای هیات های ورزشی کیش درخصوص دغدغه ها و راهکارهای توسعه ورزش کیش با وزیر ورزش وجوانان کشور گفت وگو کردند.