توسعه گردشگری ورزشی هدف بازدید مدیرکل گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از مجموعه المپیک کیش

مدیرکل گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از زیرساخت های ورزشی دهکده المپیک و معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد فرزاد میرزایی در این بازدید امکانات موجود در دهکده ورزشی المپیک جزیره را مناسب عنوان کرد.

وی همچنین از سالن های کوثر، خلیج فارس، چند منظوره المپیک، زمین های تنیس خاکی، مجموعه اسکواش، سایت تیراندازی با کمان، استادیوم فوتبال، مجموعه زمین های چمن دهکده المپیک، مرکز آموزش و استعدادیابی ورزشی، کتابخانه علوم ورزشی و موزه ورزش مجموعه المپیک کیش بازدید کرد.

گفتنی است، مدیرکل گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در خصوص دیگر ظرفیت ها و اماکن ورزشی - تفریحی مانند تفریحات دریایی، پلاژها و... گفتگو و تبادل نظر کردند.