برگزاری آزمون دستورالعمل های ایمنی بیمار و کنترل عفونت در بیمارستان کیش

آزمون توانمندی کارکنان گروه پرستاری،‌كارشناسان اتاق عمل، مامايی، هوشبری‌ و بهياران در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این آزمون  شنبه 19 اسفند در دو نوبت صبح و عصر، هم زمان در سراسر استان هرمزگان و با مشاركت تمام پرسنل گروه هدف در سالن همایش بيمارستان کیش برگزار شد. 

گفتنی است، آزمون دستورالعمل های ایمنی بیمار و کنترل عفونت از سوی معاونت درمان استان هرمزگان و با حضور مدير پرستاری‌ بيمارستان كيش در راستای ارزشيابی ‌و ارتقاء سطح دانش پرستاران شاغل در مراكز درمانی برگزار شد.