تحقق وعده سازمان به کیشوندان؛

پلاک گذاری خودروهای سواری وارداتی در جزیره کیش آغاز شد

با پلاک گذاری خودروهای سواری وارداتی، وعده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به کیشوندان محقق شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، وحید زارع فکری در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه هیات دولت درخصوص واردات خودرو در دی ماه 1402 گفت: این خودروها پس از تکمیل مراحل قانونی واردات و ورود به جزیره کیش، با طی فرایندهای پلاک گذاری در سامانه های ملی که با پیگیری های بسیار همراه بود به مرحله پلاک گذاری ملی مناطق آزاد رسیده و وارد بازار می شوند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با آغاز پلاک گذاری سایر خودروهای مشمول آیین نامه ابلاغی هیات دولت نیز می توانند با پلاک ملی منطقه آزاد کیش ترخیص و وارد بازار مصرف شوند.

وی تصریح کرد: در روزهای آینده نیز ترخیص وپلاک گذاری دیگر خودروهای وارداتی انجام می شود و نقل وانتقال این خودروها نیز از این پس به راحتی قابل اجرا است.