20 شعبه ثابت و 5 شعبه سیار آماده برگزاری انتخابات در کیش

بخشدار کیش درنشست خبری برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رای اولی های کیش، به پیش

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش از حضور پانصد و 30 دانش آموز رای اولی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شرکت خبر داد.

اعلام فهرست مسیرهای شعب سیار اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران درجزیره کیش

فهرست مسیرهای شعب سیار اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درجزیره کیش اعلام شد.

اعلام فهرست پایگاه های ثابت اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درجزیره کیش

فهرست شعب ثابت اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در کیش درجزیره کیش اعلام شد.