عبدالملكي: تا آخر سال 8 نمايشگاه ديگر برگزار مي كنيم

مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري _ صنعتي و ويژه اقتصادي گفت: تا آخر سال 8 نمايشگاه معرفي ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد را در داخل و خارج از كشور برگزار خواهيم كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از فرينا، حجت الله عبدالملكي كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه چهار روزه ارائه 370 فرصت سرمايه گذاري مناطق آزاد و در جمع مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد قديم و جديد سخن مي گفت افزود: متاسفانه ظرفيت هاي سرمايه گذاري و توانمندي هاي جمهوري اسلامي ايران كه بطور  عام و مناطق آزاد به طور خاص در بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي كمتر شناخته شده است.

عبدالملكي گفت: به همين خاطر معتقديم برگزاري اينگونه نمايشگاه ها مي توان تصويرسازي مناسب از فرصت هاي سرمايه گذاري در داخل ايران به سرمايه گذاران خارجي ارائه كند.

وي افزود: ما بايد برروي تصويرسازي درست از توانمندي ها و ظرفيت هاي مناطق آزاد به صورت عملي و علمي كار مداوم انجام دهيم تا اين نقيصه رفع شود.

مشاور رييس جمهور با تقدير از مجموعه روابط عمومي مناطق آزاد در امر اطلاع رساني و تبليغات ظرفيت هاي هر منطقه گفت: با اين حال معتقدم هر روابط عمومي منطقه بايد 80 درصد وقت و انرژي خود را برروي موضوعات منطقه خود و 20 درصد را براي تبليغ و اطلاع رساني از ساير مناطق اختصاص دهد تا هيچ يك از سرمايه گذارهايي كه به مناطق مراجعه مي كنند دست خالي برنگردند و بتواند با راهنمايي روابط عمومي هاي مناطق فرصت سرمايه گذاري در يكي از مناطق را پيدا كند.

عبدالملكي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه انتظار حاكميت از مناطق آزاد جهش در اقتصاد ملي است گفت: با اينكه اين مناطق فقط يك درصد مساحت كشور هستند اما انتظار از آنها اين است كه درصد قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري، اشتغال و صادرات را برعهده بگيرند.

وي افزود: جناب آقاي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد كاري اساسي در حوزه سرمايه گذاري انجام دهند و براي امسال ايشان 10 تا 15 ميليار دلار را براي اين امر مطرح كردند كه ما معتقديم اين ظرفيت براي جذب اين رقم سرمايه گذاري در اين مناطق وجود دارد.

دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: ايران از كشورهايي است كه فعاليت سودآور در آن از اغلب كشورها بالاتر است و فقط بايد اين ظرفيت ها را خوب معرفي كند.