رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در دومين اجلاس مديريت اطلاعات هوانوردي در كيش ؛

استفاده بهينه از پتانسيل هاي كيش در صنعت هوانوردي، توسعه اقتصادي كشور در شرايط پسا تحريم راسرعت مي بخشد.

كاپيتان عابد زاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در دومين اجلاس مديريت اطلاعات هوانوردي در كيش بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي كيش در زمينه صنعت هوانوردي و تسريع در رونق اقتصادي كشور تاكيد كرد.


كاپيتان عابد زاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در دومين اجلاس مديريت اطلاعات هوانوردي در كيش بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي كيش در زمينه صنعت هوانوردي و تسريع در رونق اقتصادي كشور تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، كاپيتان عابد زاده در حاشيه دومين اجلاس مديريت اطلاعات هوانوردي كه از شنبه هفتم شهريوردر كيش آغاز شده است با تاكيد برضرورت استفاده از ظرفيت هاي كيش در زمينه صنعت هوانوردي در جهت تسريع رونق اقتصادي كشور گفت : درشرايط پسا تحريم فرصت رشد و توسعه كمي و كيفي صنايع هوايي كشور فراهم شده است و ما استفاده بهينه از پتانسيلهاي منابع انساني ونيروي جوان متخصص داخلي با تمام توان در راستاي استانداردسازي خدمات هوايي  و رونق گردشگري فعاليت مي كنيم.

 وي با اشاره به اينكه عليرغم وضعيت مناسب فعلي درصنايع هوايي كشور، افق پيش روي ما دستيابي به استانداردهاي بالاتراست ،ارتقاء سطح ايمني و ايجاد فضاي رقابتي بين خطوط هواپي براي ارائه خدمات مطلوب تر و افزايش ميزان رضايتمندي مسافران را از مهم ترين اولويت هاي سازمان هواپيمايي كشوري برشمرد.

عابد زاده  ضمن تقدیر از میزبانی شایسته سازمان منطقه آزاد کیش برای برگزاری این نشست گفت:  سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت تعيين كننده ضوابط  پرواز ‌ها وخدمات مرتبط در داخل و خارج از كشور خواهد بود .

وی افزود: : ما در مسير ايمني ، تسهيل و استاندارد سازي مقررات و قوانين حركت خواهيم كرد و و محور فعاليت هاي ما در بخش تامين زيرساختهاي فرودگاهي و كاهش تصدي گري است.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري درخصوص خريد هواپيماهاي جديد گفت :مسئوليت ما تامين زيرساختهاو ارتقاء سطح استاندارد خدمات پروازي است و خريد هواپيما در حيطه فعاليت هاي شركت هاي هوايي و بخش خصوصي است .

لازم به ذكر است  دومين اجلاس مديريت اطلاعات هوانوردي با حضور نمایندگانی از کشورهای خاورمیانه از امروز در كيش آغاز شده وتا چهارشنبه ادامه خواهد داشت . نشست دفتر منطقه ای سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) با موضوع یکنواخت سازی پایگاه داده های مدیریت اطلاعات هوانوردی نيز شنبه و يك شنبه هفتم و هشتم  مرداد در جزیره کیش برگزار شده بود.