اولین نشست رفع موانع سرمایه گذاری جزیره کیش درسال جهش تولید با مشارکت مردم

باهدف رفع موانع سرمایه گذاری ، اولین نشست تخصصی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با انجمن سرمایه گذاران وکارآفرینان کیش در سال 1403 برگزار شد.