آغاز به کار دومین جشنوارۀ ملی نی‌انبان در کیش

فراخوان برگزاری دومین جشنواره ملی نی‌انبان جزیره کیش منتشر شد.