پیام تسلیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درپی شهادت نیروهای مدافع امنیت جنوب شرق کشور

رحیم سرهنگی درپیامی شهادت نیروهای مدافع امنیت جنوب شرق کشوررا به مردم شهید پرور ایران وجزیره کیش تسلیت گفت.