دیدار معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اعضای شورای شهرجزیره در روز شوراها

به مناسبت 9 اردیبهشت وروز شوراها ، علیرضا فاطمیان پور با اعضای شورای شهر جزیره کیش دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، درگرامیداشت 9 اردیبهشت وروز شوراها، معاون و مدیران فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش به نمایندگی از مدیرعامل ومعاونان سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در شورای شهر جزیره این روز را به اعضای این شورا تبریک گفتند.

علیرضا فاطمیان پور دراین دیدار، شورای شهر را یکی از ارکان توسعه شهری و پل ارتباطی مردم با مسئولان حوزه شهری عنوان کرد و گفت: درجزیره کیش تعامل بسیار خوبی بین شورای شهر ودیگر نهادها واصناف جامعه وجود دارد و از طرفی اعضای شورای شهر کیش ارتباط نزدیکی هم با کیشوندان دارند که این موضوع باعث می شود شهروندان در امور شهری و توسعه جزیره کیش پیگیر وموثر باشند.

وی درپایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای اعضای شورای شهر جزیره کیش و تقدیر ازتلاشهای این شورا، از خداوند متعال توفیق خدمت بیشتر به مردم را برای شورای شهر کیش خواستار شد.