روح تازه بر کالبد حمل و نقل عمومی جزیره کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: بازسازی و بهینه سازی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش،را به عنوان مطالبه مردمی در دستور کار داریم و امروز محموله دیگری از خودروهای هیبریدی وارد جزیره کیش شد.

دیدار معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اعضای شورای شهرجزیره در روز شوراها

به مناسبت 9 اردیبهشت وروز شوراها ، علیرضا فاطمیان پور با اعضای شورای شهر جزیره کیش دیدار کرد.