سه اصل "علم و خرد"، "آداب" و "تفکر و خلاقیت" زمينه ساز تحول در سياست هاي كلان كيش

مهدي كشاورز سه مؤلفه اصلي "علم و خرد"، "آداب" و "تفکر و خلاقیت" را براي رسيدن به اهداف تعيين شده در راستاي تحقق سياست هاي كلان منطقه آزاد كيش برشمرد

برگزاری کارگاه "شیوه های عروسک گردانی" در كيش

کارگاه "شیوه های عروسک گردانی" با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره برگزار می شود.