لزوم به روز رسانی اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت های سازمان

کلیه اشخاص حقوقی که اطلاعات آنان در اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده باید نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی (شناسه ملی) اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش در اطلاعیه ای از کلیه اشخاص حقوقی که اطلاعات آنان در این اداره ثبت شده خواست؛ بر اساس برگزاری شصتمین نشست هیات ماده(9) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طبق نامه مشاور دبیر و مدیرکل فناوری های راهبردی و تحول دیجیتال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد،نسبت به بروز رسانی اطلاعات ثبتی در سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی(شناسه ملی)، اقدام کنند.

لازم به ذکر است کلیه اشخاص حقوقی که اطلاعات آنان در این اداره ثبت شده است تا روز یکشنبه 30 بهمن امسال فرصت دارند تا نسبت به دریافت کد پستی اقامتگاه قانونی و انجام تشریفات ثبتی به اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد کیش مراجعه کنند.

گفتنی است در غیر این صورت مراجع ذیصلاح نسبت به تعلیق شرکت های فاقد کد پستی معتبر اقدام خواهند کرد و این اداره از ارائه هر گونه خدمات ثبتی به آنها معذور می باشد.