آیت االله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جهادی و مردمی که در قلب مردم جای دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: آیت االله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جهادی و مردمی بود که در قلب مردم جای دارد.

رحیم سرهنگی یاد و خاطره شهید مالک رحمتی را گرامی داشت

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اعلام حزن و اندوه فراوان از شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط بالگرد، از شهید مالک رحمتی به عنوان یکی از شخصیت های برجسته، مومن و از چهره‌های جوان، محبوب و انقلابی یاد کرد.