پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2022-01-28T19:31:14+03:302022-01-28T19:31:14+03:305401روز کیش؛ هویت‌ بخشی به دردانه خلیج فارسخاکپاره دردانه خلیج فارس، کیش، امروز را به نام خود جشن می‌گیرد؛ با نام «روز کیش». بیستمین روز آبان‌ماه، برای مردم خوب و دریادل جزیره یاد آور شکوه این جغرافیای کوچک، اما غنی است و سده‌ها تاریخ و زندگی با عزت در دل خلیج فارس از نو در این روز بازگو می‌شود. این روز همچنین تلنگری در عرصه ملی است که از پتانسیل‌های غنی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مرجانه‌ی دلفریب خلیج فارس بهره بگیریم.2018-11-11T13:42:40+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5401/روز-کیش؛-هویت‌-بخشی-به-دردانه-خلیج-فارسhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/10-31/_.jpgروز کیش؛ هویت‌ بخشی به دردانه خلیج فارس1345همت و عزم ملي برای جذب سرمايه ماهيت ذاتي مناطق آزاد، رونق اقتصادي كشورهاي جهان است كه با استفاده از تسهيل قوانين صادرات، افزايش تجارت خارجي و برقراري ديپلماسي سازنده با ساير نقاط دنيا محقق خواهد شد. در اين ميان بهره گرفتن از ظرفيت صادرات غير نفتي، راه ميان بري براي دستيابي به بازارهاي بين المللي و فراگيري دامنه توسعه به ويژه در بعد اقتصادي است. 2015-09-06T12:39:30+04:30http://news.kish.ir/fa/news/1345/همت-و-عزم-ملي-برای-جذب-سرمايه-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2015/09-06/ph8920_1.jpgهمت و عزم ملي برای جذب سرمايه