رحیم سرهنگی:

بازگشت کیش به دوران اوج، با همکاری بخش خصوصی میسر است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: همکاری و تعامل با بخش خصوصی ، رونق اقتصادی جزیره کیش را به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان در نشست مشترک رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش که عصر چهارشنبه 24 خرداد در محل دفتر این مجمع برگزار شد؛گفت: ثبات رویه و تغییر روند موجود از اهداف سازمان منطقه آزاد کیش در دوره مدیریت جدید است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در بازگرداندن کیش به دوران اوج خود سهیم بوده و نقش مهم و تاثیر گذارخود را ایفاء کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ضامن رشد و توسعه این مناطق است؛ گفت: با بکارگیری تمام ظرفیت های این قانون، در راستای شناساندن نقش منطقه آزاد کیش در کمک به اقتصاد کشور گام برخواهیم داشت .

"رحیم سرهنگی" مردم، سرمایه گذاران و کارآفرینان را صاحبان اصلی کیش دانست و نقش آنان را در آبادانی و رونق کیش ستود و افزود: هر یک از پروژهایی که توسط بخش خصوصی در جزیره کیش ایجاد شده است؛ سرمایه ملی و باعث افتخار کشور است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به گذشته پر رونق کیش، از این جزیره به عنوان یک برند یاد کرد و گفت: عدم ثبات مدیریتی، در فاصله گرفتن کیش از دوران اوج و درخشش خود در گذشته، نقش بسیار مهمی داشته است.

رحیم سرهنگی با اشاره به نقش اقتصاد در تامین امنیت و گسترش فرهنگ در جامعه، از اقتصاد به عنوان ستون جامعه یاد کرد و افزود: ثبات در رویه ها و فرایندهای اداری و خدماتی در سازمان منطقه آزاد کیش وبه نوبه آن جلوگیری از سردرگمی سرمایه گذاران، سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری از اهداف این سازمان است که رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود یادآورشد: جزیره کیش می تواند الگوی ملی پیاده سازی قوانین و مقررات در حوزه های مختلف باشد تا پس از اجرا و آزمایش، در سطح کشور اجرایی شود .