تور اپراتورهای ارمنستانی، کیش را پسندیدند

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توافقنامه همکاری چهارجانبه با رویکرد ایجاد خط پروازی میان کیش و ایروان و همکاری های بخش خصوصی طرفین در خصوص توسعه روابط گردشگری به امضا رسید.