همه مسلمانان جهان بایدهرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی را تحریم کنند

رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین گفت: وظیفه همه مسلمانان وعلمای اسلامی، تحریم هرگونه ارتباط با رژیم غاصب اسرائیل در دفاع از مردم مظلوم فلسطین است.

خروش مرگ بر اسرائیل کیشوندان در روز جهانی قدس

هم صدا با مسلمانان جهان، فریاد مرگ بر اسرائیل کیشوندان در میان خلیج فارس طنین انداز شد.