کسب عنوان ممتاز در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی توسط سازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس ارزیابی ستاد اقتصاد مقاومتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عنوان ممتاز را در عملکرد بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با بررسی های انجام شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دبیرخانه شورایعالی منطقه آزاد کیش بر مبنای شاخص پایش پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش ممتاز ارزیابی شده است.

در این حکم مهدی بازارگان معاون تولید, صادرات و فناوری و مجری برنامه اقتصاد مقاومتی با تقدیر از حسن تدبیر منطقه آزاد کیش در تحقق اهداف سه گانه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نیمه نخست سال 1395  در خصوص برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی عملکرد کیش را ممتاز اعلام کرد.

گفتنی است در راستای پیاده سازی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی، نظارت، راهبری،  هدایت، تدوین و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی  در خرداد ماه سال جاری کمیته اقتصاد مقاومتی توسط دکتر مونسان درکیش تشکیل شد.