پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای آزاد سازی خروج خودرو از کیش

دکتر مونسان از اقدامات و پیگیریهای انجام شده برای کسب مجوز خروج خودر از کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان  در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص خروج خودرو از جزیره کیش به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی گفت: آزاد سازی مجوز خروج خودرو در اختیار گمرک جمهوری اسلامی است زیرا بخشنامه گمرک مانع خروج خودرو هاست.

 وی افزود: تا کنون در این خصوص مکاتباتی با گمرک داشته ایم حتی به عنوان رییس شورای تامین نیز با گمرک مکاتبه کرده ام و منتظر پاسخ از سوی گمرک هستیم تا در این خصوص گمرک یا منطق مشخصی برای این دستورالعمل ارائه کند و یا این وضعیت ساماندهی شود.

دکتر مونسان تاکید کرد: ایجاد مشکل در برخی مناطق آزاد دلیل خوبی برای بخشنامه عمومی و سراسری نیست در کیش تا کنون هیچ مشکلی در خروج خودرو و بازگشت خودروها به کیش نبوده و خودروها همیشه با مجوز تردد می کردند که این موضوع مورد تایید گمرک نیز هست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: تامین منافع عمومی و رفاه مردم اولویت کاری ما در سازمان منطقه آزاد کیش است به همین منظور در تلاش هستیم که کیش مستثنی از این بخشنامه باشد و خانواده ها بتوانند از امکان سفر با خودروی شخصی به سرزمین اصلی بهره مند شوند.