به نام خداوند نیکو سرشت


سالروز شهادت هفتمین ستاره آسمان ولایت و امامت، حضرت امام موسي كاظم (ع) را به تمامي مسلمانان و شيعيان جهان به ويژه ساكنان و گردشگران جزيره كيش تسليت عرض مي كنم.

امام بزرگواري كه نام پر بركتش الهام بخش ِصبوری، شکیبایی، بردباری و حلم است و در طول دوران امامت خويش براي تبيين و تشريح معارف و احكام الهي، کمک به مظلومان و محرومان جامعه و مبارزه با حكام ستمگر تا پاي جان ايستادگي كردند.

با اميد به اينكه همه ما در الگو گرفتن از سيره زندگاني حضرت امام موسی کاظم ( ع ) و تعمق و تفكر در زواياي مختلف زندگي و مبارزات ايشان كوشا باشيم، از خداوند منان مي خواهم بتوانيم در زمره شيعيان و پيروان راستين آن حضرت قرار بگيريم.

علي اصغر مونسان

رييس هيئت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد کیش