پایان پذیرش میهمانان نوروزی در کمپ های اسکان مدارس کیش

با آماده سازی مدارس کیش برای بازگشایی سال تحصیلی، پذیرش مسافران"ایثارگر"در کمپ های اسکان نوروزی از یازدهم فروردین به پایان می رسد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده سه مدرسه "مولوی، ابن سینا و کوثر" به عنوان کمپ های اسکان مسافران نوروزی"ایثارگر"در نظر گرفته شده بود که پیش از بازگشایی مدارس باید جهت آماده سازی برای آغاز سال تحصیلی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

 بنابراین گزارش از روز پنجشنبه یازدهم فروردین مدارس "مولوی، ابن سینا و کوثر" پذیرش مسافر نخواهد داشت.