کیش کانون توجه کمپانی های بزرگ جهان؛

هیئتی از مدیران عالیرتبه هیوندای با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دیدار کردند

معاونان مدیرکل کمپانی هیوندای با هدف سرمایه گذاری درکیش با دکتر مونسان دیدارکردند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ هیئتی عالیرتبه از مدیران کل شرکت هیوندای با هدف برقراری همکاری وسرمایه گذاری درجزیره کیش با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دیدار کردند.

دراین دیدار معاون مدیرکل هیوندای با تشریح فعالیت های این کمپانی به شرایط خوب کیش برای سرمایه گذاری وانجام فعالیت های این شرکت اشاره کردند.

کمپانی هیوندای کره جنوبی مجموعه ای بزرگ با زیرمجموعه های متعدد است که درزمینه های خودرو سازی٫ کشتی سازی وساخت نیروگاههای تولید٫ سامانه های انتقال وپست های برق درکشورهای مختلف جهان فعالیت می کند.

وجود امکانات وفرصت های خوب اقتصادی درمنطقه آزاد کیش٫ دسترسی به آب های آزاد٫ معافیت های مالیاتی وگمرکی وتشابه اقلیمی با کره جنوبی از جمله دلایل ذکر شده توسط نمایندگان هیوندای برای سرمایه گذاری درمنطقه آزاد کیش است.

نمایندگان هیوندای درسفر کاری به کشورمان سه شنبه 17 شهریور با مسئولان وزارت نیرو دیدار داشتند وچهارشنبه 18 شهریور نیز دردیدار با دکتر مونسان برای سرمایه گذاری وانتقال خطوط تولید برخی محصولات این کمپانی به کیش ابراز علاقمندی کردند.

نمایندگان کمپانی هیوندای پس از دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به اتفاق معاون اقتصادی سازمان از واحد های صنعتی وتولیدی کیش بازدید کردند.