با هدف افزایش دانش ومهارت کارکنان شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش برگزار شد؛

همايش آشنايي با اصول بازاريابي در صنعت گردشگري

همايش آشنايي با اصول بازاريابي در صنعت گردشگري به منظور آشنایی سياست گذاران بخش گردشگري با مفاهيم اساسي بازاريابي در جزيره كيش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، همايش آشنايي با اصول بازاريابي در صنعت گردشگري در جزيره كيش با هدف ارتقاء سطح آگاهي، دانش و مهارت كاركنان اين شركت دوشنبه 20 مهر برگزار شد.

به گفته دكتر بلوريان تهراني مدرس اين دوره٫ هدف از برگزاری این همایش آشنایی سياست گذاران بخش گردشگري با مفاهيم اساسي و پايه بازاريابي است.

وی افزود: دراین دوره ها شرکت کنندگان فرامی گیرند در جزيره كيش به عنوان يك مقصد گردشگري، چه اقدامات زير بنايي و زير ساختي باید انجام شود.

اين همايش در سه بخش برگزار شد که در بخش اول شرکت کنندگان با مفاهیم بازاريابي، فروش، ارتباطات و مشتري مداري ، در بخش دوم با موضوع گردشگري در سطح خرد و در بخش پاياني با موضوع بازاريابي گردشگري در سطح كلان آشنا شدند وبحث وتبادل نظرکردند.

دكتر بلوريان تهراني كمبود زير ساخت هاي لازم را مهمترین علت ضعف در بازاريابي صنعت گردشگري دانست و ياد آور شد: وجود یک تشكيلات فرا وزارت خانه اي لازمه تصميم گيري درباره زير ساخت ها و پيش نيازها در سطح ملي است وباید با تشكيل شورايي با عنوان شوراي ملي، دپارتمان ها و وزارت خانه هاي مختلف با هم هماهنگ شوند.

شايان ذكر است اين همايش از سوي مديريت آموزش معاونت ورزش و آموزش شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش براساس تقويم آموزشي سال جاری، در سالن ملاصدرا مركز همايش هاي بين المللي كيش برگزار شد.