نمایش انیمیشن پاندای کونگ فو کار 4 درسینما لبخند کیش

انیمیشن پاندای کونگ فو کار 4 درسینما لبخند کیش نمایش داده می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، انیمیشن پاندای کونگ فو کار 4 ویژه کودکان 4 تا 7 سال درسینما لبخند کیش نمایش داده می شود.

مادران می توانند چهارشنبه 5 اردیبهشت به همراه فرزند خود از ساعت 17 برای تماشای این انیمیشن به سینما لبخند مراجعه کنند ویا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44454647 تماس بگیرند.