مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

نجفی کارنامه موفقی در شهرداری بجا می گذارد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: سه شاخصه خلاقیت، توان مدیریتی و پاکدستی در شخصیت دکتر نجفی بارز است و با همکاری بدنه و مدیران شهری، میتوان انتظار کارنامه ای موفق در دوران مسئولیت ایشان را داشت.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش در گفتگو با "ناطقان" پیرامون آثار انتخاب شهردار جدید تهران گفت: منتخبان شورای پنجم با طی روندی منطقی و با بررسی برنامه نامزدهای مختلف به آقای نجفی رسیدند و خروجی این تصمیم قطعا میتواند به تزریق ایده ها و روشهای جدید برای اداره شهر منتهی شود

مونسان در واکنش به این سوال که عملکرد نجفی در شهرداری تهران را چگونه پیش بینی میکند، ابراز داشت: در گذشته حضور ایشان در وزارتخانه پر چالش آموزش و پرورش با استقبال فرهنگیان همراه بود و اتفاقات خوبی در آن مقطع افتاد و در سالهای اخیر هم ایشان بعنوان مشاوری امین و خوش فکر به رئیس جمهور در حوزه اقتصادی کمک میکردند.

رییس هیات مدیره منطقه آزاد کیش ادامه داد: سه شاخصه خلاقیت، توان مدیریتی و پاکدستی در شخصیت دکتر نجفی بارز است و با همکاری بدنه و مدیران شهری، میتوان انتظار کارنامه ای موفق در دوران مسئولیت ایشان را داشت.

مونسان در پاسخ به این سوال که شایعه حضورش در یکی از معاونت های رییس‌ جمهور در دولت آینده را تایید می کند یا نه؟ گفت: فعلا که در جزیره کیش مشغول فعالیت هستیم و برای حضور در مسئولیت جدید، تابع نظر ریاست محترم جمهور هستم.