مشاور و مسوول پیگیری های ویژه محمدرضا لواسانی منصوب شد

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش طی حکمی مشاور جدید و پیگیری های ویژه حوزه مدیرعامل این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی حشمت اله کاظمی راد را به سمت مشاور و مسوول پیگیری های ویژه حوزه مدیرعامل این سازمان منصوب کرد و از خدمات ارزشمند یوسف انصاری در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.