به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و روسای پردیس  دانشگاه های امیرکبیر، تهران، شریف و علوم پزشکی ­تهران، دانشگاه علمی و کاربردی و پیام نور درکیش، راهکارهای لازم برای جذب دانشجوی خارجی و تبدیل کیش به مرکزی جهت پذیرش دانشجویان خارجی با مشارکت دانشگاه های معتبر دنیا بررسی شد.

مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با اشاره به ظرفیت های خالی دانشگاه ها گفت: با جذب دانشجو بویژه از کشورهای منطقه سعی داریم علاوه بر حفظ و ارتباط بیشتر فرهنگی باکشورهای منطقه، خود اتکایی را در مباحث مالی واقتصادی در دستور کار قرار داده و وابسته به بودجه دولت نباشیم.

صدیقی ادامه داد: تعداد دانشجویان خارجی ما تا پایان برنامه ششم توسعه باید به 75 هزار دانشجو بالغ شود؛ ازاینرو پردیس دانشگاه‌ها مستقر در کیش باید سهم خودشان را از تربیت این دانشجویان مشخص کنند و در این میان ما نیز برخی از این دانشجویان را بورسیه خواهیم کرد.

وی درپاسخ به مشکلات خوابگاه دانشجویی که توسط روسای پردیس دانشگاه های مستقر درکیش در این نشست مطرح شد؛ اظهار داشت: صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس اساسنامه خود، امکان سرمایه گذاری در مباحث اقتصادی را دارد از اینرو از آنجا که اعتقاد داریم سرمایه گذاری صندوق رفاه باید متناسب با مباحث آموزش عالی باشد، این صندوق می تواند با مشارکت با دانشگاه های مستقر در کیش، زمینه اسکان و خدمات رسانی به دانشجویان این دانشگاه ها را فراهم کند و از مزیت های اقتصادی آن بهره مند شود.

معاون دانشجویی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به درخواست دانشگاه های مستقر در کیش جهت ارائه تسهیلات در حوزه نظام وظیفه برای جذب دانشجویان در دانشگاه های کیش، قول مساعد داد تا این مهم، در جلسه با متولیان سازمان نظام وظیفه عمومی درمیان گذاشته شود.

وی از صدور مجوز  به موسساتی که بتوانند دانشجو خارجی جذب کنند خبر داد و اظهار داشت: آئین نامه ها در این خصوص تصویب شده است و به زودی فراخوان آن اعلام می شود.