عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش بر توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی

مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در راستای تحقق دسترسی عادلانه ساکنان جزیره به خدمات سلامت، از ساختمان ستادی مرکز بهداشت بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان بر توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی برای رفاه حال ساکنان جزیره، صبح امروز چهارشنبه 11 بهمن، رضا شکوهی مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، شرایط ساختمان ستادی مرکز بهداشت، امکان تخصیص مکان مناسب و بازسازی ساختمان های موجود برای ارتقا کیفیت خدمات دهی را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است توزیع متوازن و عادلانه نیروی انسانی، تجهیزات و خدمات بهداشتی و درمانی در نواحی مختلف جغرافیایی، یکی از ارکان اصلی و ضروری جهت حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از تحمیل هزینه های هنگفت بر دوش جوامع است بنابراین رعایت اصولی موارد و موضوعات حوزه بهداشت و درمان، موجب تسریع در رشد جوامع خواهد شد.