ضمانت اجرای قوانین؛ زمینه ساز دستیابی به اهداف مناطق آزاد است

سادات نجفی اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد را منجربه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده عنوان کرد و بر این مهم تاکید داشت؛ درصورتی که بندی با عنوان ضمانت اجرایی در برنامه هفتم پیش بینی شود می توانیم گام های موثری در این زمینه برداریم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان کیش در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور که روز پنجشنبه 27 بهمن در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ بر ضمانت اجرایی قوانین مناطق آزاد کشور تاکید کرد.

سادات نجفی، اظهار داشت: ارتقاء نقش محوری بخش خصوصی در برنامه هفتم یکی از الزاماتی است که باید دیده شود و در کمیسیون های مجلس که در حال تصمیم گیری برای مناطق آزاد هستند حضور داشته باشند.

وی بر سه گام مهم "تدوین برنامه هفتم، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاح قانون مناطق آزاد" که تاثیر بسزایی در حل مشکلات این مناطق دارد اشاره کرد و افزود: تحقق این مهم منجربه نزدیک شدن به اهداف عالیه ای است که قانونگذار ترسیم کرده و به طور حتم این اقدام به نفع اقتصاد ملی نیز خواهد بود.

رحمان سادات نجفی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت درآمد های پایدار در این مناطق اشاره داشت و افزود: ایجاد درآمدهای پایدار در منطقه آزاد کیش تجربه موفقی را کسب کرده که پس از گذشت بیش از 2 سال به سایر مناطق آزاد کشور نیز تسری یافته است.

سادات نجفی در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش کمیته ای با محوریت ایجاد درآمدهای پایدار که کاملا در چارچوب قانون و آیین نامه ابلاغیه هیئت وزیران است، تشکیل شده است.

به گفته سادات نجفی با افزایش درآمدهای پایدار دیگر مناطق آزاد درگیر عوارض واردات، خام فروشی و زمین فروشی نخواهند شد.