صدور مجوز اجرای کنسرت برای کشتی های تفریحی

معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بهره برداران کشتی های تفریحی واجد شرایط می توانند مجوز صدور کنسرت برروی کشتی دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فاطمیان پور افزود: با هدف بهره گیری از ظرفیت های دریایی وتوسعه گردشگری دریا محور، بهره برداران کشتی های تفریحی که واجد شرایط لازم از نظر فنی و تخصصی هستند می توانند جهت دریافت مجوز برگزاری کنسرت برروی کشتی اقدام کنند.

به گفته معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط فنی و تخصصی به مدیریت امورهنری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش واقع در ساختمان بساک، روبروی مسجد امیرالمومنین (ع) مراجعه کنند.