با حضور دکتر مونسان درنشست شورای اداری کیش طرح وبررسی شد؛

سامانه هوشمند اشتغال و آموزش وپرورش کیش

عملکرد سامانه هوشمند اشتغال وارتقاء کیفی وکمی آموزش وپرورش کیش دو محور اصلی بررسی شده درشورای اداری کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ نشست شورای اداری با حضور دکتر مونسان وروسای ادارات ونهادهای کیش عصریکشنبه 8 شهریور درمرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

دراین نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد از جزیره کیش به عنوان پایلوت اجرای طرح های کشوری یاد کرد وافزود: ارتقاء خدمات اجتماعی٫ رفع مشکلات عمومی شهروندان وتوسعه فرهنگی اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این شوراست تا با بهره گیری از مشارکت مسئولان ادارات ونهادهای دست اندرکار درحوزه های مختلف نسبت به افزایش کیفیتا و تسریع وتسهیل خدمات اقدام شود.

سامانه اشتغال موضوع نخست مورد بررسی درنشست شورای اداری بود که ضمن تبیین وتشریح عملکرد این سامانه٫ مزایا و پتانسیل ها٫ دستاوردهای اجرای آن درکوتاه مدت وبلند مدت وتاثیر آن برافزایش امنیت اجتماعی٫ سلامت جامعه وبکارگیری نیروها براساس تخصص درمشاغل مختلف مطرح شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیزبا تاکید براهمیت شفاف سازی٫ کاهش دغدغه ها٫ تسهیل وتسریع خدمات رسانی به مراجعان گفت : توسعه طرح های هوشمند درراستای مهیا کردن زیرساخت ها برای اجرای طرح دولت الکترونیک انجام می شود .

درادامه نشست شورای اداری کیش٫ آموزش وپرورش٫ مدارس ودانش آموزان به عنوان موضوع دوم طرح ومورد بررسی اعضاء شورا قرار گرفت.

دکتر مونسان از آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهمترین مباحثی یاد کرد که از ابتدای مدیریت وی مورد پیگیری قرار گرفته واقدامات مهم وحمایتی بسیاری برای رشد آموزش وپرورش جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش در دو سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: وجود امکانات خوب آموزشی ودرمانی انگیزه های سرمایه گذاری وسکونت درجزیره کیش را افزایش می دهد واین دو بخش از ضروری ترین نیازهای جوامع برای دستیابی به رشد وتوسعه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توافقات انجام شده با وزیر آموزش وپرورش وامضای حکم رییس آموزش وپرورش کیش توسط وزیر را از جمله اقدامات مثبت انجام شده دراین حوزه برشمرد وگفت:بازدید از مدارس کیش وصدور بیش از 30 دستور درخصوص تکمیل تجهیزات ٫ کمک به تامین هزینه های برگزاری کلاس های کنکور درسال گذشته٫ بهسازی وبازسازی اماکن وتامین نیازهای کمک آموزشی وورزشی مدارس نیز از دیگر فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش برای ارتقاء سطح خدمات آموزشی دراین جزیره بود.

 ایجاد امکان بهره گیری آموزش وپرورش از فضاهای فرهنگی و ورزشی کیش٫ برگزاری اردوهای آموزشی وتفریحی از جمله بازدید از جزایر وبرگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان ومعلمان شایسته از دیگر موارد مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین نشست بود.

 دکتر مونسان با اشاره به حمایت های همه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش از آموزش وپرورش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش درنظر دارد دربخش های آموزشی وپرورشی به جایگاهی برسد که جزیره کیش به عنوان الگو و نمونه درکشور مطرح شود.

ساخت دو مدرسه برای جلوگیری از دو شیفته شدن مدارس ٫ ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی با امکانات ویژه شامل خوابگاه٫ آزمایشگاهها٫ سالن کنفرانس وکارگاهها وساخت مجتمع بزرگ آموزشی با هدف تجمیع مدارس از دیگرطرح های مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای تحول  آموزش وپرورش جزیره بود.

رییس آموزش وپرورش کیش نیزدراین شورا با ارائه  گزارشی ازعملکرد این اداره از دستاوردهای مثبت اقدامات انجام شده درآموزش وپرورش و ارتقاء سطح علمی٫ مهارتی ٫ هنری وفنی دانش آموزان کیش درکشورخبرداد .