سامانه‌ی ۱۲۴ در جزیره؛‌ پیشروتر از همیشه در خدمت کیشوندان

سامانه ۱۲۴ در جزیره کیش آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی در خصوص تمامی حوزه های مرتبط با امور سازمان منطقه آزاد کیش و اصناف می باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سامانه الکترونیکی ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی 124.kish.ir و app.kish.ir در راستای اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و رسیدگی به تخلفات تمامی صنوف نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت عدم صدور فاکتور، حراج غیر مجاز و در راستای افزایش رضایت مراجعین، گردشگران و کیشوندان و ذینفعان شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان فعالیت می کند.

بر اساس این گزارش تمامی مراجعین می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش و زیرمجموعه های آن و نیز اصناف، با استفاده از فرم طراحی شده در این صفحه ثبت و شماره ¬پیگیری مربوط به آن شکایت را دریافت کنند¬ و یا با شماره ¬سه رقمی124و نمابر 07644423105 تماس بگیرند.

 مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیت پاسخگویی و پیگیری شکایات دریافتی را به عهده دارد.