دکتر مونسان :یکی از بخش های مهم دراقتصاد مقاومتی صنعت گردشگری است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درحاشیه بازدید از نمایشگاه گردشگری ٫ هتلداری وصنایع وابسته ودومین نمایشگاه صنایع دستی از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم دراقتصاد مقاومتی یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکتر مونسان درحاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری ٫ هتلداری وصنایع وابسته ودومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با اشاره به افزایش کیفی وکمی شرکت کننده ها وسطح خدماتی که درنمایشگاه امسال ارائه می شود درمقایسه با نمایشگاه پارسال گفت: وجود صنایع دستی درکنار نمایشگاه گردشگری وهتلداری ضمن افزایش آمار بازدیدکنندگان گام مهمی درترویج هنر وصنایع دستی اقوامی ایرانی وحفظ این میراث گرانبهاست.

وی افزود: این نمایشگاه نیز باهدف افزایش رونق گردشگری کار خودرا آغاز کرد وامیداست بستری برای رسیدن به اهداف عالیه سازمان منطقه آزاد کیش درمسیر توسعه گردشگری باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توسعه صنعت گردشگری را یکی از مهمترین راههای دستیابی به اقتصاد مقاومتی برشمرد وگفت: تنوع اقلیمی وفرهنگی وآثار باستانی که نشان دهنده قدمت دیرینه تمدن درکشورما ست تنها گوشه ای از پتانسیل های بالای گردشگری است که تا کنون آنطور که شایسته بوده از آن بهره برداری نشده درحالیکه کسب درآمد از صنعت توریست یکی از بهترین راههای درآمد زایی درکشورهای توسعه یافته است.

وی درادامه با اشاره به آمار ورود گردشگران در9 ماهه نخست امسال که بیش از 1 میلیون ونهصد و48 هزار نفر بوده است تاکید کرد: این آمارها نشان دهنده جایگاه خوب جزیره کیش از نظر توسعه گردشگری درکشوراست.

دکتر مونسان گفت: آمارهای گردشگری وحوزه های مختلف نشان می دهد براساس اهداف تعیین شده درطرح جامع خوب پیشرفته ایم اگرچه درتوسعه ورشد گردشگری جزیره کیش هدف ما بسیار بالاتر ازاین آمارهاست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به قوانین مناطق آزادوتمرکز درمدیریت که به عنوان پتانسیل ها‌ی ارزشمند وابزارهای کارآمد در رونق صنعت گردشگری به شمار می آیند افزود: براساس استراتژی دولت ماموریت جزیره کیش توسعه گردشگری است  به همین منظور با بهره گیری از قوانین سهل تعریف شده برای مناطق آزاد که حامی سرمایه گذاران است و وجود مدیریت یکپارچه توسط  سازمان منطقه آزاد کیش تلاش می کنیم به دروازه ورود گردشگران به کشور تبدیل شویم.

وی همچنین با تشریح فهرست پروژه های متعدد درزمینه های مختلف که دریک سال اخیردرجزیره کیش به بهره برداری رسیده ویا درحال ساخت هستند گفت: پروژه باغراه یکی از جاذبه های زیبای جزیره کیش است که این امکان را به گردشگران می دهد تا درطول حرکت درباغراه با نمادهایی از شهرهای مختلف کشور آشنا شوند.

دکتر مونسان توسعه هندورابی را پشتوانه توسعه گردشگری کیش توصیف کرد وگفت: با تکمیل طرح جامع هندورابی وآغاز عملیات توسعه این جزیره٫ هندورابی به یکی از ظرفیت های خوب جزیره کیش درجذب گردشگران تبدیل می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درپایان افزایش پروژه های درحال احداث ورشد درخواست های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درکیش را نشانه اقتصاد پویا دراین جزیره دانست وافزود: با حمایت های انجام شده از فعالان اقتصادی به خصوص فعالان گردشگری روند استقبال سرمایه گذاران از سرمایه گذاری درکیش رشد صعودی دارد.