تکریم بانوان سالمند و کیش در روز جهانی سالمند

اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، در دورهمي صميمانه ای از بانوان سالمند و میانسال جزیره با هدف هويت بخشي و بازآفريني نقش سالمندان در جامعه تجلیل کرد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه برای افزايش انگيزه و روحيه اميد به زندگى همچنين تقويت مشاركت اجتماعى و فرهنگى بانوان سالمند و ميانسال، شامگاه جمعه چهاردهم مهر با حضور جمعی از بانوان، در اداره امور زنان سازمان برگزار شد.

عالمه خسروی رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، جلب مشاركت و بهره گیری از توانمندی ها و توانایی های بانوان سالمند و میانسال در برنامه هاى اجتماعى و سلامت محور را از اهم موضوعات مرتبط با این قشر بر شمرد و افزود: در نظر داريم با صدور كارت منزلت اجتماعى، بستر مناسبی براي درك نيازهاى آنها ايجاد كنيم و با برنامه ريزى مستمر، كيفيت زندگى بانوان سالمند و میانسال را افزايش دهيم.

شايان ذكر است اجراى موسيقى سنتى و سخنرانی روانشناس، از جمله بخش های اين دورهمى بود و در انتهاى برنامه با اهداى گل از بانوان تقدير شد.