تعطيلي ادارات و دانشگاه هاي مستقر در جزيره كيش

با افزايش گرد و غبار، كليه ادارت، نهادها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مستقر در جزيره كيش، چهارم خرداد تعطيل اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، با افزايش غلظت گرد و غبار در سطح جزيره كيش، كليه ادارت، نهادها، سازمان، شركت هاي تابعه، بانك ها، بيمه ها، تالار بورس، دانشگاه ها و مدارس "به جز مقاطعي كه امتحان نهايي و هماهنگ دارند" چهارشنبه، چهارم خرداد، تعطيل مي باشند.