تسهیل فرایند سرمایه گذاری با هم اندیشی مدیران عامل ادوار گذشته منطقه آزاد کیش

مدیران عامل ادوار گذشته سازمان منطقه آزاد کیش با رویکرد تعاملی در خصوص موضوعات تبیین شده در کارگروه های تخصصی به نتایج خوبی در حوزه های افزایش پروازها، رونق گردشگری و بازار سرمایه رسیدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ارائه راه کارهای اثر بخش در زمینه تامین بازار سرمایه، اهلیت سنجی سرمایه گذاران، شناسایی سرمایه گذاران واقعی و بررسی چالش های موجود در حوزه های "فرهنگی، اجتماعی، انسانی، حمل و نقل، لجستیکی، تجارت، بازرگانی و..." با بهره گیری از ابزارهای پولی و مالی به نحو مطلوب تبیین و راه کارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود ارائه شد که مباحث مطرح شده در قالب کارگروه تخصصی پیگیری می شود. 

همچنین با توجه به این که بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت این منطقه دارند در حوزه سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی می تواند تاثیر گذار باشد 

بنابراین؛ اهمیت بازارهای مالی، شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت در این منطقه که تسهیل گر در حوزه های سرمایه گذاری و جذب گردشگری است از محورهای اصلی گفتگوی مدیران عامل ادوار گذشته در کارگروه تخصصی این نشست بود. 

 در این نشست ضمن اشاره بر چشم انداز سازمان منطقه آزاد کیش و اجرای کامل چگونگی اداره مناطق آزاد در حوزه های منابع پولی، مالی و گردشگری؛ بر ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم تاکید شد.

گام محوری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت؛ اصلاح توسعه نامتوازن در حوزه های مختلف و نقش آفرینی سازمان در بازار سرمایه به صورت گسترده بود که به طور حتم زمینه ساز رونق جذب سرمایه گذاری در جزیره کیش خواهد شد 

در کارگروه تخصصی نشست هم اندیشی مدیران عامل ادوار گذشته معرفی نماینده ویژه از سوی هیات دولت که می تواند تصمیم اتخاذ شده توسط نماینده تصمیم نهایی هیات دولت باشد؛ کمپینی با این محوریت پیاده سازی شود 

بنابراین گزارش مسوولان ادوار گذشته در این نشست یکی از مزیت های جزیره کیش را خودروهای مدل روز عنوان کردند که بیان داشتند که هم اکنون کیش از این مزیت محروم شده و نیاز هست اختیارات این منطقه بر اساس ماده ۶۵ به صورت کامل اجرایب شود 

لازم به ذکر است در این گفتمان "اختیارات بسیار محدود و دولتی شدن مناطق آزاد را از چالش های بسیار مهم در منطقه آزاد کیش برشمردند " که کوتاه سازی بروکراسی اداری،مشخص شدن انتقال سرمایه گذاری و اختصاص سیستم تشویقی برای سرمایه گذاران در راستای طرح جامع می تواند تسهیل‌گر باشد  

واگذاری مدیریت کیش ایر به سازمان منطقه آزاد کیش و اختصاص ٧٠ درصدی پرواز ها به مقصد جزیره کیش و اعتباربخشی مالی برای به روز رسانی هواپیماها یکی از راه کارهای موثر برای افزایش پرواز ها در این نشست مطرح و بحث و بررسی شد