تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستان

رحیم سرهنگی در جلسه هیات امنای بیمارستان کیش درخصوص ارتقاء کیفی وکمی خدمات دهی بیمارستان دستورپیگیری جدی داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، چهارمین و آخرین جلسه هیأت امنای بیمارستان کیش دوشنبه 7 اسفند با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و اعضا ی این هیات امنا در جزیره کیش برگزار شد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین جلسه با اشاره به اهمیت لزوم کاهش زمان انتظار و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان کیش به تیم مدیریتی بیمارستان کیش تاکید کرد این موارد در جهت ارتقا سطح رضایت شهروندان و گردشگران از کمیت و کیفیت ارائه خدمات به صورت جدی در دستور کار بیمارستان کیش قرارگیرد. 

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان ازتلاش های دکتر محقق عضو هیئت امنای بیمارستان کیش و دبیر عالی شورای بیمه سلامت درجهت تصویب تعرفه های خصوصی توسط بیمه های پایه در شورای عالی بیمه قدردانی کرد.

گفتنی است در این جلسه ضمن ارایه گزارش عملکرد اداری مالی 9 ماهه سال ۱۴۰۲ توسط تیم مدیریتی درخصوص راهکارهای رفع مشکلات بیمارستان بحث وبررسی شد.