بازدید معاونان اقتصادی وتوسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش ازخسارت دیدگان آتش سوزی

معاونان اقتصادی وتوسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با حضور بهره برداران ازغرفه های خسارت دیده درآتش سوزی بازار مریم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ معاونان اقتصادی وتوسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش یکشنبه 10 خرداد از غرفه های خسارت دیده براثرآتش سوزی دربازار مریم کیش بازدید کردند.

دراین بازدید که مالکان وفعالان تجاری غرفه ها نیز حضور داشتند دکتر جیرفتی پس از بررسی اقدامات انجام شده درخصوص استرداد خسارت توسط بیمه گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان وآغاز جشنواره تابستانی جزیره٫ سازمان منطقه آزاد کیش درحال پیگیری اموربرای کمک به این غرفه داران است.

تسریع دربازسازی غرفه ها٫ ارائه تسهیلات برای بازسازی وشروع دوباره فعالیت تجاری از طریق بانک ها٫ پرداخت هرچه سریع ترخسارت توسط بیمه وهمکاری بانک ها با بهره برداران این غرفه ها درخصوص پرداخت دیون بانکی از جمله راهکارهای مورد بررسی مسئولان اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش برای آغاز مجدد فعالیت این تجار است.

درهمین راستا نشستی نیز با حضورمسئولان اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش٫ جامعه بازاریان٫ سرمایه گذاران وبهره برداران این غرفه ها برگزار می شود.

حادثه آتش سوزی غرفه های انتهای بازار مریم بامداد سه شنبه 5 خرداد روی داد و8 غرفه وانبارهایشان درآتش سوختند