بازدید دکتر انصاری لاری از دو واحد تولیدی دانش بنیان جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت های همانند ساز بافت و کیش مدیفارم بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر انصاری لاری و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش صبح دوشنبه 17 اردیبهشت از دو مجموعه دانش بنیان همانند ساز بافت کیش و شرکت داروسازی کیش مدیفارم دیدن کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه ضمن بازدید از بخش های مختلف این دوشرکت که از جمله صنایع های تک نمونه درکشور محسوب می شوند و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده ، صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارند با مسئولان و کارکنان این دو واحد تولیدی دانش بنیان گفت وگو کرد و درجریان عملکرد، برنامه های آتی ، مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

طرح توسعه، رفع مشکلات و موانع مالیاتی و گمرکی ، رفع معضلات در بخش حمل مواد اولیه به این شرکت ها درکیش و موضوعات مربوط به پرسنل درخصوص مسکن از جمله موارد بررسی شده دراین بازدید بود که دکتر انصاری لاری در خصوص رفع مشکلات پیش روی این دو شرکت به معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش دستور برگزاری کارگروه ورسیدگی داد.

گفتنی است شرکت همانند ساز بافت کیش درزمینه بازسازی بافت های بیولوژیک و ایجاد بافت جدید با استفاده از سلول های بیولوژیک و مواد زیستی و شرکت کیش مدیفارم در زمینه تولید 70 نوع دارو فعالیت می کنند.


Image title