اولین رای های انتخابات ریاست جمهوری در کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و امام جمعه جزیره در دقایق اولیه آغاز چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آرا خود را به صندوق انداختند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حالیکه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در جزیره کیش با حضور پرشور شهروندان آغاز شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و امام جمعه جزیره به همراه دیگر مسئولان این منطقه آزاد، در دقایق نخست آغاز انتخابات با حضور در مسجد امام حسن مجتبی (ع) در این امر خطیر شرکت کردند.

گفتنی است دراین دوره از انتخابات ۲۰ شعبه ثابت و ۵ شعبه سیار اخذ رای در جزیره کیش مستقر هستند.