انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز بهداشت کیش و آزمایشگاه شهریار

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز بهداشت کیش و آزمایشگاه تشخیص طبی پاتوبیولوژی شهریار به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم‌نامه به منظور تعامل و همکاری مرکز بهداشت کیش و آزمایشگاه تشخیص طبی پاتوبیولوژی شهریار "خصوصی" با هدف ارتقاء سلامت کیشوندان و غربالگری های موجود در برنامه طرح تحول نظام سلامت و همچنین کاهش هزینه های پرداختی کیشوندان در انجام آزمایشات غربالگری به امضا رسید.

رئیس مرکز توسعه سلامت کیش در خصوص انعقاد این تفاهم نامه، گفت: انجام آزمایشات پاپ اسمیر و نمونه های اخذ شده توسط مرکز بهداشت که در برنامه پیشگیری از بیماری ها و سرطان دهانه رحم است، توسط آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهریار،با ارائه معرفی نامه و نمونه اخذ شده در واحدهای تابعه مرکز بهداشت جزیره کیش انجام می شود.

وی در خصوص پرداخت هزینه ها نیز گفت: هزینه انجام آزمایش، پیرو این تفاهم نامه 50 درصد تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که توسط خود فرد در زمان پذیرش نمونه، پرداخت خواهد شد.

 رضانیا، خاطر نشان کرد: آزمایش پاپ اسمیر که به آن پاپ تست نیز گفته می شود، یک روش غربالگری سرطان دهانه رحم است. این آزمایش وجود سلول های سرطانی یا پیش سرطانی سرویکس را مورد بررسی قرار می دهد مطابق روال معمول این تست، پس از برداشت سلول های دهانه رحم از نظر رشد غیر طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.