انتصاب وحید اسناوندی به عنوان مدیر کار و خدمات اشتغال کیش

با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید اسناوندی به عنوان مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره (1) ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به پیشنهاد رحیم سرهنگی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی وحید اسناوندی را به عنوان مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش معرفی کرد.

در این حکم انتصاب، با اشاره به تعهد و سوابق اسناوندی آمده است: امید است با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است وحید اسناوندی پیش از این و از 6 خرداد 1402 سرپرستی مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش را برعهده داشت.