انتصاب سرپرست هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد کیش

سعید پورزادی در حکمی، وحید اسناوندی را به عنوان سرپرست هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به وحید اسناوندی آمده است:

 بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و به استناد مصوبه سومین جلسه شورای ورزش کیش به تاریخ:  28/07/1401، با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد کیش" منصوب می شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و رهنمود های مقام معظم رهبری همواره موفق و مؤید باشید."