انتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم وفنون کیش

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علی رضا فراهانی سرپرست موسسه آموزشی علوم وفنون کیش شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان مطنقه آزاد کیش، رحیم سرهنگی درحکمی، علی رضا فراهانی را به سمت سرپرست موسسه آموزشی علوم وفنون کیش منصوب کرد.

دراین حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سوابق وتجارب علی رضا فراهانی و ذکر حدیث شریف امام حسین (ع) که فرموده اند" بدانید که نیازمندی های مردم به شما از نعمت های الهی است؛ پس از این نعمت ها خسته نشوید"، خطاب به سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم وفنون کیش آورده است: فرصت خدمتگزاری به کیشوندان عزیز را ارج نهاده وبا تمام توان درراستای سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم اهتمام ورزید.