ارتقاء سطح پاسخگویی به مطالبات مردمی با تشکیل میز خدمت

میز خدمت در معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش با هدف افزایش میزان رضایتمندی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، چهارشنبه های هر هفته تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با دستور مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، میز خدمت در معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان با هدف افزایش میزان رضایتمندی کیشوندان، سرعت بخشیدن در پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات ساکنان این منطقه، چهارشنبه های هر هفته بر اساس برنامه زمان بندی تشکیل می شود.

طبق جدول زمان بندی، نخستین میز خدمت، چهارشنبه 26 مرداد از ساعت 10 تا 12 در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد برگزار خواهد شد.

همچنین در حوزه معاونت های سازمان منطقه آزاد کیش "توسعه مدیریت، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سرمایه گذاری، عمرانی و زیر بنایی و گردشگری " میز خدمت به ترتیب چهارشنبه های هر هفته در ماه شهریور "دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم و سی ام" از ساعت 10 تا 12 برگزار می شود.

میز خدمت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش نیز روز چهارشنبه ششم مهر از ساعت 10 تا 12 جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات کیشوندان تشکیل خواهد شد.

سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل میز خدمت در چهارشنبه های هر هفته بیشتر در جریان مشکلات و دغدغه های عموم مردم جزیره در سطوح مختلف قرار می گیرد و با استفاده از فرصت مغتنمی که فراهم شده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردمی را در اولویت کاری خود قرار می دهد.